Хэрэгжиж буй ажлын тоо

0

Хэрэгжиж буй ажлын тоо

Хэрэгжиж буй ажлын тоо

0

Гүйцэтгэлийн хувь

0

Ашиглалтанд орох ажлын тоо

Батлагдсан төсөв

₮ 0

Батлагдсан төсөв

Санхүүжилт төсөв

₮ 0

Санхүүжилт төсөв

Нийт гэрээний дүн

₮ 0

Нийт гэрээний дүн

Зарцуулалт

₮ 0

Зарцуулалт

Санал өгсөн иргэд

₮ 0

Санал өгсөн иргэд

Санал өгсөн иргэд

₮ 0

Гүйцэтгэгчийн тоо

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Улсын дундаж
Аймгийн дундаж

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сумдын ЖГҮ-ний оноо, ранк, тухайн жилийн авч буй урамшуулал

Сум ЖГҮ Ранк Урамшуулал

Сумдын ЖГҮ-ний онооны дундаж

Сумдын ЖГҮ-ний онооны дундаж /БҮЛГЭЭР/

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Сум Олон нийтийн оролцоо Төлөвлөлт Ил тод байдал Гүйцэтгэл ХШҮ Өмчийн удирдлага Сумын үнэлгээ Ранк PBG

ОНХС-ИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ САЛБАРААР

ИРГЭН ТАНЫ ӨГСӨН САНАЛ

ОНХС-ийн нийт төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт
Иргэдийн санал
ИНХ-аас баталсан төслүүд
Ажлын хэсэг эрэмбэлсэн
ИТХ-аас баталсан төслүүд
0
0
0
0
Төлөлвтийн тоон дээр дарж төслүүдийн жагсаалт харах боломжтой.

БАТЛАГДСАН ТӨСЛҮҮД

ИТХ-аас баталсан төсөл арга хэмжээ
# Санхүүжилтийн гүйцэтгэл Төрөл Төсөл арга хэмжээний нэр Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Гэрээний дүн Зарцуулалт Байршил

Гар утсанд зориулсан ОНХС-ийн аппликэйшн

Иргэд олон нийтэд зориулсан гар утасны аппликэйшн.

App Store Play Store

ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

ХОЛБОО БАРИХ

УТАС

7000-9828, 7000-9828

ЦАХИМ ШУУДАН

info@slp3.mn

ХАЯГ

Монгол Улсын Сангийн яам С.Данзангийн гудамж Засгийн газар II байр Д корпус Улаанбаатар 15160 Монгол улс